Bułki

Bułki

Produkowane z mąki pszennej jasnej (z ziarna pozbawionego zewnętrznych części, zawierająca mało błonnika) i gruboziarnistej (mąka pszenna Graham - zawierającej dużo otrąb pszennych stanowiących naturalny koncentrat błonnika i soli mineralnych).

W zależności od ilości tłuszczu i cukru użytych w produkcji bułek pszennych wyróżnia się:

-pieczywo pszenne zwykłe produkowane z dodatkiem tłuszczu i cukru łącznie do 3% w przeliczeniu na mąkę,

-pieczywo pszenne wyborowe produkowane z dodatkiem tłuszczu i cukru łącznie od 3 do 15% w przeliczeniu na mąkę,

-pieczywo półcukiernicze produkowane z dodatkiem tłuszczu i cukru łącznie do 3% w przeliczeniu na mąkę,

Ciasto na bułki pszenne może być wytworzone dwoma sposobami tj. jednofazowo lub dwufazowo.

Metoda jednofazowa polega na jednorazowym połączeniu wszystkich składników przewidzianych recepturą, natomiast metoda dwufazowa polega na przygotowaniu podmłody (rozczynu) na drożdżach, z mąki pszennej jasnej lub gruboziarnistej, fermentującej od 1,5 do 2,5 godz, a następnie dodaniu do podmłody pozostałej mąki przewidzianej recepturą, soli, cukru, tłuszczu, mleka, itp.

W PSS „Społem” w Białymstoku większość bułek wytwarzana jest metodą dwufazową, która pozwala na otrzymanie pieczywa wyższej jakości, o lepszych walorach smakowych i prozdrowotnych.

Bułki mogą być produkowane również z dodatkiem mąki żytniej metodą dwufazową. Zalicza ję je do grupy pieczywa mieszanego, jeżeli dodatek mąki żytniej wynosi powyżej 10% w stosunku do ogólnej ilości mąki.