Nota prawna dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

  • Posted on: 17 January 2017
  • By: Anonim

Nota prawna dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”

w Białymstoku z siedzibą Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok

oświadcza, że w przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji

dojdzie do powstania sporu konsumenckiego Spółdzielnia nie wyraża zgody

na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu

/podstawa prawna pkt. 2 art. 32 rozdział 4 Ustawy z dnia 23 września 2016r./