Program lojalnościowy

Program lojalnościowy „Społem znaczy razem” PSS Społem Białystok

Od 1 czerwca 2017r. przestała obowiązywać dotychczasowa Karta Stałego klienta PSS Społem Białystok. Można zwrócić ją sprzedawcy , zachować na pamiątkę lub zniszczyć przecinając jak kartę bankową.

 

Informacja na temat zbierania i zabezpieczania danych osobowych uczestników programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” PSS Społem Białystok

         Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku nie ma obowiązku zgłoszenia zbioru danych osobowych uczestników programu lojalnościowego „Społem znaczy razem PSS Społem Białystok” do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ponieważ nasza Spółdzielnia powołała i zgłosiła do GIODO własnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 922). Weryfikacji powyższego można dokonać na stronie internetowej: www.egiodo.giodo.gov.pl, na której umieszczony jest jawny rejestr ABI (proszę o wpisanie: Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Białymstoku).

         W imieniu Zarządu PSS „Społem” w Białymstoku oświadczam, iż wszystkie osoby, które w imieniu naszej Spółdzielni mają kontakt z gromadzonymi w ramach przystąpienia do programu danymi osobowymi, zostały przeszkolone oraz podpisały zobowiązania do ich ścisłej ochrony i zabezpieczania przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed zgubieniem, zniszczeniem lub kradzieżą tychże danych. Ponadto informuję, iż wszystkim tym osobom zostały wydane imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Nad prawidłowym przebiegiem przetwarzania danych (począwszy od ich zbierania) pieczę sprawuje wspomniany Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Prezes Zarządu
PSS „Społem” w Białymstoku
Mieczysław Dąbrowski

background image: