Kontakt

Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Białymstoku , Rynek Kościuszki 15,
tel. CENTRALA (85) 742- 32- 25 do 29, fax 742-45-74

ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU - Mieczysław Dąbrowski sekretariat@spolem.bialystok.pl tel. 85 742-49-87
I ZASTĘPCA PREZESA - Janusz Kulesza sekretariat@spolem.bialystok.pl tel. 85 742-26-70
WICEPREZES ds. PRODUKCJI- Iwona Romaniuk produkcja@spolem.bialystok.pl tel. 85 664-74-46
     
SEKRETARIAT sekretariat@spolem.bialystok.pl tel. 85 742-26-70, 85 742-49-87, 85 742-65-39,
fax 85 742-45-74
   
DZIAŁ ZAKUPÓW I MARKETINGU  
KIEROWNIK grazyna.nejfeld@spolem.bialystok.pl tel. 85 742-29-26
  dzial.handlowy@spolem.bialystok.pl tel. 85 742-54-06,
fax 85 742-44-83
  marketing@spolem.bialystok.pl tel. 85 742-44-74,
tel/fax 85 745-51-34
   
DZIAŁ FINANSOWY finansowy@spolem.bialystok.pl tel. 85 742-49-04, 85 742-44-85
DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH – KIEROWNIK kadry@spolem.bialystok.pl tel. 85 742-56-03
KSIĘGOWOŚĆ GŁÓWNA ksiegowosc@spolem.bialystok.pl tel. 85 742-27-01
   
     
PRODUKCJA WĘDLIN I WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
ul. Dojnowska 65 B
zpm@spolem.bialystok.pl tel. 85 743-30-86 - centrala
tel. 85 743-39-37 - kierownik
Zakład Produkcyjny "Zodiak”
ul. Dojnowska 61 B
zodiak@spolem.bialystok.pl tel. 85 743-30-24 - centrala
tel/fax 85 743-71-08 - kierownik
     
PRODUKCJA PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH
Biuro Organizacji Produkcji Sprzedaży i Marketingu marketingprodukcji@spolem.bialystok.pl tel. 85-652-60-43
Kierownik pieczywo@spolem.bialystok.pl tel. 85-664-74-46
Zamówienia i sprzedaż marketingsprzedazy@spolem.bialystok.pl tel. 506-398-222
Piekarnia nr 2 ul. Pogodna 6   tel. 85-742-47-52 kierownik
Piekarnia nr 5 ul. Mraczukowska 12   tel. 85-652-60-33 kierownik
Ciastkarnia ul. Pogodna 6 ciastkarnia1@spolem.bialystok.pl tel. 85-742-47-64 kierownik


HURTOWNIE
 
Hurtownia Artykułów Spożywczych
ul. Artyleryjska 7
spozywcza@spolem.bialystok.pl tel/fax 85 664 38 57, kom. 507 155 067
Hurtownia Alkoholi
ul. Artyleryjska 7
alkoholowa@spolem.bialystok.pl tel/fax 85 664 74 15, kom.603 638 583
Hurtownia Artykułów Nabiałowych i Tłuszczów
ul. Dojnowska 65
nabialowa@spolem.bialystok.pl tel/fax 85743 3853, kom.603 655 289
Hurtownia Chemiczna
ul. Dojnowska 65A
   
- kierownik czajkowski@spolem.bialystok.pl tel/fax 85 743 39 40, kom.514115773
- dział sprzedaży chemia@spolem.bialystok.pl tel/fax 85 743 77 20, kom.506 091 698
- dział rozliczeń chemia@spolem.bialystok.pl tel. 85 743 79 88
- kierownik magazynu / logistyka chemia@spolem.bialystok.pl tel/fax 85 743 39 49, kom.791 963 970
- przedstawiciele handlowi:    
• Adam Wojtach
(województwo podlaskie/warmińsko-mazurskie)
  kom. 514 115 786
• Mariusz Tomaszewski
(województwo podlaskie/warmińsko-mazurskie/mazowieckie)
tomaszewski@spolem.bialystok.pl kom. 500 055 237
• Wiesław Czajkowski
(województwo podlaskie)
  kom. 514 115 791

 

NIP 542-000-07-71 REGON 001052654
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000028056
Konto: Bank PEKAO S.A. Nr 67 1240 5211 1111 0000 49 28 1305

 

Nota prawna dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

background image: